Webová aplikace OSPOD (8.12.2016)

Systém pro správu údajů o dětech svěřených do nejrůznějších péčí.

 První instalace je určena pro sociální odbory města Plzně a všech městských obvodů. Aplikace umožňuje nejen správu a rozsáhlé vyhledávání, ale rovněž předávání záznamů v rámci celého města.