Naše řešení

Ocenění:

Prezentace Asociace muzeí a galerií České republiky, která spravuje informace o tisícovce muzeí a galerií z celé České republiky byla zařazena do kulturního fondu České republiky a je archivována Národní knihovnou.

Pro oficiální webovou prezentaci města Plzně jsme získali prestižní cenu Zlatý erb a dvě mimořádná ocenění.

Řešení pro velké publikační databázové systémy

Asociace muzeí a galerií České republiky

Publikační systém s mnoha zákaznickými moduly spravuje informace o tisícovce muzeí a galerií z celé České republiky.

www.cz-museums.cz
www.cz-museums.cz/amg/faces/adresar/

Publikační systém s mnoha zákaznickými moduly pracuje v prezentaci Asociace muzeí a galerií České republiky, která spravuje informace o tisícovce muzeí a galerií z celé České republiky. Prezentace byla zařazena do kulturního fondu České republiky a je archivována Národní knihovnou.

Další informace +

Údaje o jednotlivých muzeích a galeriích jsou umístěné v sekci Adresář muzeí a galerií, kde se na základě vyhledaného muzea nebo galerie zobrazují úplné informace o činnostech i lokalizaci jednotlivých subjektů. Ze zadané adresy muzea nebo galerie se zobrazuje on-line poloha subjektu na aktivní mapě (Google Maps). Zobrazování map není realizováno pomocí vložených odkazů na mapové podklady, ale on-line volání mapy a lokalizace se generují z adresy muzea nebo galerie. V případě změny adresy dojde automaticky i k přesměrování odkazu na nové mapové podklady.

Všechna data všech muzeí a galerií jsou aktualizována on-line přístupem přes administrační část publikačního systému.

Z databáze adresáře muzeí a galerií lze na kliknutí v administraci webového systému vytvořit tiskové podklady ve formátu PDF. Soubor PDF obsahuje přesný obraz aktuálního stavu Adresáře muzeí a galerií v daném okamžiku. Data jsou při výpisu do PDF souboru přesně formátována podle požadavků pro tisk adresáře. Celý výpis má 230 stránek.  Generované podklady se doplní o obal a adresář se bez dalších úprav předá do tisku. Ukázka generovaného výpisu tiskových podkladů.

Publikační systém rovněž obsahuje on-line formuláře pro přihlášení do různých profesních soutěží a festivalů. Např. přihlášky do oblíbené akce Festival muzejních nocí se po odsouhlasení asociací automaticky vypisují na webu do seznamu, který lze řadit podle několika kritérií v rámci České republiky. Ze seznamu se zobrazí i podrobnosti o avizované akci v rámci festivalu Muzejních nocí.
Ukázka výpisu přihlášených muzeí do festivalu Muzejních nocí.


Řešení pro více prezentací s vlastními doménami v jednom publikačním systému

Prezentace Školy kávy je ukázkou řešení pro více prezentací spravovaných z jednoho, společného publikačního systému. Obsah prezentací je uživatelsky snadno přístupný přes administrační rozhraní. Uživatel si zvolí web, se kterým bude pracovat, případně jazykovou verzi stránek.


Řešení pro exekutorské úřady a exekutory

Jako další referenční ukázka může sloužit např. webový systém pracující v Exekutorském úřadu Plzeň - město na www.exekutori-online.cz. Prezentace zajišťuje generování a rozesílání mailů s informacemi o exekucích pro více než 5000 odběratelů.

Další informace +

Administrační část umožňuje pracovníkům úřadu rychle vkládat jednotlivé záznamy členěné do sekcí podle typu exekuce. Podle nastavených parametrů pak systém automaticky řídí na základě nastavených parametrů zobrazovaní exekucí, a to podle stavu, ve kterém se řešení konkrétní exekuce právě nachází.


Řešení pro kulturu

Úspěšný projekt Openthinktank, kterého se účastnili význačné osobnosti kulturního i politického života je na www.openthinktank.cz. Otevřený kulturní tank jsou debatní dny. Debatuje se o kultuře a podpoře kreativity v Česku.

Další informace +

Setkání se uskutečnilo v osmi pražských kavárnách mezi 14 a 18 hodinou. Rezervační systém umožnil rezervovat setkání se zajímavým člověkem, jehož názory a životní postoje uživatele oslovily. Uživatel si mohl vybrat čas a kavárnu, která se mu líbila a online navrhnout i témata k diskusi. Na publikční systém jsou napojené rezervace časů, a to na různých místech a u různých osobností. Zadávání údajů pro strukturu a obsahu rezervačního systému je realizováno online přes webové rozhraní. Systém generuje vše na internet a automaticky nabízí už jen dosud volné rezervace k setkání s vybranými hosty.

Poslední akce proběhla v Praze, na rok 2012 se obdobné setkávání chystá v Ostravě.


Řešení pro městská i turistická informační centra

Pro informační centra nabízíme unikátní systém online získávání informací o využívání služeb informačního centra návštěvníky. Získané informace slouží pro manažerské rozhodování, lze z nich přesně a prokazatelně zjistit o jaké služby centra je největší zájem nebo jaká je skladba návštěvníků a další informace.

Další informace +

Výsledné informace lze graficky znázornit např. na animovaném grafu. S provozem systému máme dlouholeté zkušenosti. Více informací na vyžádání.


Řešení pro stavebnictví

Ze stavební tématiky provozujeme např. webový systém pro Kalksandstein CZ s.r.o. (www.kalksandstein.cz - vápenopískové cihly a pasivní domy) a Pegisan s.r.o. (www.pegisan.cz - rekonstrukce a restaurování stavebních památek.

Další informace +

Webový systém Kalksandstein CZ má on-line uživatelsky ovládaný databázový katalogem výrobků a další on-line služby.

Stavební firma Pegisan se desetiletí specializovala na záchranu, rekonstrukce a restaurování stavebních památek. Firma patří k nejvýznamnějším v republice, zachránila a rekonstruovala množství architektonických skvostů od drobných staveb, mosty a technické památky až po rozsáhlé národní kulturní památky.


Řešení pro prodej a servis vozů

Řadou administračních on-line služeb je vybaven i systém pro vkládání modelů vozů prodejce vozů Nissan v oblasti západních Čech – Roto Plzeň s.r.o na www.roto.cz a www.rotoml.cz v Mariánských Lázních.

Další informace +

Webový systém prezentací pro prodejce a servis má online modul pro vkládání modelů vozů s členěním na příslušné modelové řady, včetně prodeje ojetých vozů.

Prezentace je vybavena řadou užitečných online služeb včetně objednání servisu, objednávku náhradních dílů, objednávku zkušebních jízd až žádost o vypracování nabídek.


Řešení pro hudební školy a akademie

Music Academy Prague - www.myacademy.cz je ukázkou implementace rezervačního systému pro výuku hudby.

Další informace +

Rezervační systém kurzů je napojen na online aktivní rozvrhy. Přímo z rozvrhu lze rezervovat výuku na jednu hodinu nebo na připravené baličky kurzů.


Řešení nedostupná nebo zatím nedostupná veřejnosti

Některé projekty, na kterých jsme se podíleli nejsou pro veřejnost dostupné. Je to např.

  • redakční systém pro intranet Finančního ředitelství Plzeň
  • projekt Praha historická (ve spolupráci s Logica CMG, společností Marbes a Magistrátem hlavního města Prahy), který jak doufáme se brzo zpřístupní i pro veřejnost. Pro projekt Praha historická jsme realizovali prezentační vrstvu celého systému (programováni, design.
  • multimediální studie prezentace Staroměstské radnice

Podrobné informace o řešení či možnostech realizace složitějších webových systému ochotně poskytneme.